Whitepaper Duurzaamheid

Download op deze pagina het whitepaper: Alternative fuels and VTS

Whitepaper Alternative fuels and VTS

In de transportsector lijkt het erop dat alternatieve, niet-fossiele brandstoffen een sleutelrol gaan spelen bij het verminderen van de impact van de sector op het klimaat. Er zijn veel soorten alternatieve brandstoffen, elk met hun eigen voor- en nadelen.

In deze paper wordt ingezoomd op enkele van de alternatieve brandstoffen en hun technische en economische sterktes en zwaktes. Zo kan de geschiktheid van de brandstoffen voor het wegvervoer in de komende jaren bepaald worden. Dit zal worden gedaan door onderscheid te maken tussen vier hoofdcategorieën brandstoffen, te weten: hernieuwbare elektriciteit, biobrandstoffen, E-brandstoffen en waterstof.

Download hier het whitepaper:


Bel ons op +31 (0)485 - 575 354