VTS Transport en Logistics ontvangt eerste Lean & Green ster

VTS zoekt continu naar mogelijkheden om de impact op de omgeving zo klein mogelijk te houden. Onze deelname aan het Lean & Green programma draagt bij aan dit doel. Lean & Green is een belangrijk CO2-reductieprogramma voor bedrijven binnen de logistieke dienstverlening. We hebben met succes aangetoond dat we in de periode 2016-2019 onze CO2 uitstoot 20% gereduceerd hebben. Daarmee hebben we onze eerste Lean & Green ster ontvangen. Een mooie mijlpaal voor VTS!

De reductie van CO2 is onder andere behaald door:

  • Efficiënte bedrijfsvoering en planning
  • Brandstof besparende maatregelen
  • Modernisering wagenpark
  • Ingebruikname nieuw pand (geheel gasvrij en klimaatneutraal)
  • Inzet van LZV’s

Wat is Lean & Green?
Lean & Green heeft als doel om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren. Dit gebeurt door het activeren van samenwerkingen, het delen van kennis en het inzetten van slimme en effectieve maatregelen. Lean & Green helpt op weg naar duurzame oplossingen en efficiënte logistieke processen.

Door deel te nemen aan Lean & Green blijven we goed voorbereid op de toekomst en meten we onze duurzame inzet. We gaan ons inzetten om ook de tweede en derde Lean & Green ster te behalen.

Bel ons op +31 (0)485 - 575 354